Angelique

Algemene voorwaarden Disney on Ice

10 oktober 2018

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN DISNEY ON ICE TICKET GIVEAWAY

 

 1. Deze algemene spelvoorwaarden (de Spelvoorwaarden) van Eva Agency (Shopaholiek) (de Organisator), gevestigd aan W.H.Vliegenstraat 9 te Zwijndrecht zijn van toepassing op het kleine promotionele kansspel Disney On Ice ticket giveaway dat zal plaatsvinden van 10 oktober 2019] (de Actie).
 2. Deelname aan de Actie houdt volledige acceptatie van deze Spelvoorwaarden in. Indien u de Spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de Actie. De Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers (zoals gedefinieerd onder spelvoorwaarde 4) van de Actie uit te sluiten in geval van schending van deze Spelvoorwaarden.
 3. Aan de deelname aan de Actie worden door de Organisator geen kosten verbonden.
 4. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon (een Deelnemer) die18 jaar of ouder is en zich via Facebook/Instagram/website de genoemde actie periode hiervoor heeft aangemeld.
 5. Uitgesloten van deelname zijnpersonen jonger dan 18 jaar en werknemers (of hun directe familie) van organisator of van enige andere onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze wedstrijd
 6. Op 14 oktober wordt uit alle Deelnemers één willekeurige prijswinnaar (de Prijswinnaar) getrokken en worden de volgende prijzen verdeeld (de Wedstrijdprijzen):4 Zilveren tickets voor Disney On Ice presenteert Magisch IJsfestival op vrijdag 27 december om 19.30 uur met een waarde van € 24,50 per ticket.
 7. Eventuele bijkomende kosten en arrangementen zijn niet inbegrepen in de Wedstrijdprijzen. Dit omvat eventuele reisarrangementen (waaronder parkeren) en reiskosten, en kosten voor accommodatie.
 8. De Organisator kan de Wedstrijdprijzen vervangen door prijzen van een vergelijkbare waarde.
 9. Prijswinnaars worden via facebook/website op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Wedstrijdprijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere diensten.
 10. Op de Wedstrijdprijzen kan tot en met 14 november 2019 aanspraak worden gemaakt door de Prijswinnaars. Na deze datum vervalt iedere aanspraak op de Wedstrijdprijzen van rechtswege. Organisator behoudt zich het recht voor om voor de betreffende Wedstrijdprijs in dat geval een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Persoonsgegevens van Deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator.
 12. De Organisator kan de door de Deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens delen met derden ten behoeve van de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de Wedstrijdprijzen.
 13. Prijswinnaars moeten bereid zijn om deel te nemen aan relevante publiciteitsacties rondom de Actie.
 14. Deze Spelvoorwaarden kunnen door de Organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de Actie worden deze Spelvoorwaarden niet ten nadele van de Deelnemers gewijzigd.
 15. De Actie mag door de Organisator op ieder moment worden gewijzigd, geschorst, ingetrokken of beëindigd.
 16. Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 (de Gedragscode). Organisator handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 17. In de gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de Organisator.
 18. Voor vragen of klachten omtrent de Actie kan schriftelijk contact worden opgenomen met de Organisator via info@shopaholiek.nl


Facebook Comments
Laatste berichten van Angelique (alles zien)

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply